Jeugd, Sport en Gezondheid

 Onderstaand bericht komt van de site Gemeente Kaag en Braassem:

Bijdrage voor sporten en zwemdiploma A

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen die willen sporten en/of voor een zwemdiploma A.

Alle kinderen moeten kunnen sporten en leren zwemmen. Wil uw kind sporten of zwemdiploma A halen, maar heeft u een te laag inkomen om dat te kunnen betalen? De gemeente Kaag en Braassem is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds levert een bijdrage aan de kosten. Naast de gemeente Kaag en Braassem zijn er ook andere partijen die een bijdrage aan het fonds doen. Dit zijn zowel organisaties (zoals het Rabobank stimuleringsfonds) als betrokken inwoners. Dit budget is ten alle tijden beschikbaar voor onze inwoners.

Voorwaarden

Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen uit minimagezinnen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar wèl lid worden van een vereniging  op het gebied van sport of cultuur. Een belangrijke voorwaarde is dat hun ouders/verzorgers een inkomen op minimum niveau hebben. Indien er voor de zwemregeling geen extra fonds gevonden kan worden, kan er met een eigen bijdrage van €120 per kind alsnog een volledig zwemdiploma A gehaald worden.

Aanvraag

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair.

Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Ook kunt u naar het spreekuur van de Papierwinkel van de Driemaster. De intermediair kan de aanvraag online indienen via www.allekinderendoenmee.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl.

 

 

 

 

2014

Dinsdag 22 juni werd er in samenwerking met ODI Leimuiden en DIO Hoogmade Valpreventie gegeven olv Joke Douma (fysiotherapeute). Dit was heel leerzaam en er was een gezellige high-tea georganiseerd.

Hier een kleine indruk;